חיתוך לייזר בברזל לעמודים בחדר מגורים כגוף תאורה
חיתוך לייזר בברזל לעמודים בחדר מגורים כגוף תאורה
הדפסה על זכוכית כדלת לארון
הדפסה על זכוכית כדלת לארון
זוית נוספת לגוף התאורה
זוית נוספת בחדר מגורים
חדר מגורים
חדר מגורים